Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за сигурност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода. Да не се вдишват аерозолите с изпарения или спрей. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.

Отпадък

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци. 

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/g): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 20 g/l ЛОС.

Продуктов код

M-GP01

Състав

Полиакрилова смола, титанов диоксид, силикати, вода, добавки.