Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Универсална, бяла грунд-боя, с много добра покривна способност, на базата на специална технология SolSilan. Подходяща е за полагане преди дисперсионни, силиконови, силикатни, дисперсионно-силикатни, върху минерални екстериорни и интериорни повърхности и полимеризирани бои. Може да се нанася и върху топлоизолационни системи с полистирен. CapaGrund Universal има особено хидрофобна функция и предотвратява при нанасянето на последващи декоративни техники върху алкални покрития от група P I, P II и дори P III напр. при бетон - избиването на вар. CapaGrund Universal се отличава с висока заздравяваща способност и улеснява адхезията на различните типове основи. CapaGrund Universal-W предпазва повърхността от образуване на мухъл и плесен.

Характеристики 

  • Готов за нанасяне
  • Може да се нанася с Nespri-TEC
  • Водоразредим, без активни разтворители, безопасен за околната среда
  • Заздравяващ основата
  • Много подходящ за полагане преди нанасянето на дисперсионносиликатни бои
  • Много добра дифузионна способност Sd H2O = 0,06m, хидрофобна стойност 0,05 [kg/(m2·h0,5)] според DIN 1062.
  • При нюансиране са възможни отклонения от техническите данни

Материална основа

Силикон-модифицирана дисперсия

Опаковка

  • CapaGrund Universal: 5l; 12,5l , 25 l (Nespri-TEC)
  • CapaGrund Universal W: 12,5l

Цвят

Бял

CapaGrund Universal може да се нюансира с макс. 25 % CaparolColor пълни цветове или нюанси и AmphiColor пълни цветове или нюанси. Toй е свързан с ColorExpressсистемата, която автоматично го прави съвместим с до 70 вида различни светли разцветки.

Условия за съхранение

На хладно, но да се пази от замръзване.

Технически данни

Плътност: прибл. 1,4 g/cm3.

 

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

CapaGrund Universal

 Вътрешни 1

Вътрешни  2

Вътрешни  3

Външни 1

Външни 2

+

+

+

+

+

(-) не е подходящ / (O) условно приложимо / (+) приложимо

CapaGrund Universal-W

Вътрешни 1

Вътрешни 2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

-

-

-

+

+

(-) не е подходящ / (O) условно приложимо / (+) приложимо