Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, без остатъчни вещества, сухи. Спазвайте VOB, глава С, DIN 18363, ал. 3.

Подготовка на основата

Моля, прочетете Техническа карта № 650 „Съвети и подготовката на основата”, за да определите съвместимостта на продукта с различните видове основи и специалната им подготовка.

Инструкции за нанасяне

Нанася се неразреден. Може да се разреди с макс. 5% вода или с Grundier Konzentrat, с цел регулиране на консистенцията на материала за нанасяне.

Разход

Върху гладки повърхности – около 100 ml/m2. Върху грапави повърхности разходът на материала се увеличава. Точният разход се определя след извършване на проби.

Изсъхване

При +20°C и 65 % относителна влажност на въздуха, може да се започне боядисването след 12 часа. При по-ниски температури, времето на съхнене е по-продължително.

Условия на обработване

Температурата на материала, въздуха и на основата: мин. +5°С до +30°С.

Инструменти

Caparol GrundierFarbe може да се нанася с валяк (с дължина на косъма от 14-16mm), с четка или с машина за безвъздушно полагане (Airless).

Нанасяне с Airless Ъгъл на разпръскване:

  • 50° Дюза: 0,021-0,025”
  • Налягане при впръскването: 150-180 бара

Пистолетът трябва да е снабден с груб филтър за бои (който филтър е зелен на цвят). При нанасянето чрез Airless, боята трябва да е добре разбъркана и прецедена.

Почистване на оборудването

Измийте с вода веднага след употреба.

Бележка

Съвместимост: За да запази специфичните си свойства, Caparol GrundierFarbe се смесва само с Grundier Konzentrat, CaparolColor или с Amphi Color®.