Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки

Повърхностите трябва да бъдат чисти и без компрометирани елементи. DIN 18363

Подготовка на повърхността

Вижте лист № 650, за да се определите съвместимостта на продукта с различните поддържащи слоеве и тяхната специална подготовка

Инструкции за прилагане

Прилага се неразреден. Може да се разрежда с макс. 3% вода или CapaSol Konzentrat, за да се регулира консистенцията на материала.

Разход

При гладки повърхности около 150-200 ml/m2. При неравни повърхности консумацията се увеличава. Точната консумация се определя чрез вземане на проби.

Обработка

Минимална температура за обработка +8C0. При + 20 ° C и 65% относителна влажност, повърхността може да изсъхне след 12 часа. При по-ниски температури време за сушене се увеличава.

Инструменти

Haftgrund може да се нанася с валяк (14-16 mm), четка или спрей.

Техника Airless

  • Ъгъл на разпръскване: 50°
  • Дюза: 0,021-0,025"
  • Налягане на спрея: 150-180 бара

Пистолетът е снабден с груб филтър за боя (зелен). При нанасяне чрез пръскане, боята се смесва добре и се стиска.

Важно

За да запази специфичните си свойства, Haftgrund EG се смесва само с CapaSol Konzentrat, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AmphiColor  Vollton- und Abtönfarben.