Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Специален грунд, предназначен за покриване на вътрешните повърхности със синтетични дисперсионни или силикатни дисперсионни бои. Грунд, който увеличава адхезията на гладки повърхности, напр. върху гипскартон, бетон, както и на слабо абсорбиращи минерални мазилки. Особено при гипскартон значително намалява риска от отлепване на хартиения слой.

Грундиращ слой, който подобрява адхезията на гладките, ниско абсорбиращи повърхности преди нанасянето на всички видове тапети.

Характеристики  

  • Без емисии и разтворители
  • Лесен за нанасяне, водоразтворим, екологично чист и със слаб аромат
  • Висока адхезия към основата
  • Добра покривност

Основа

Модифицирана синтетична дисперсия съгласно DIN 55945.

Опаковка

 5 l, 12,5 l.

Цвят

Бял

Haftgrund може да се оцветява ръчно с макс. 25% оцветители CaparolColor или AmphiColor®. Haftgrund може да се оцветява в системата ColorExpress в цветове над яркост над 70. 

Съхранение

На хладно, без замръзване

Технически данни

  • Плътност: прибл. 1,5 g/cm³
  • Максимална зърнометрия: < 100 µm, S1
  • Дифузионен еквивалент sdH2O: (sd -Wert): <0,14 m (hoch), V1
  • Водопропускливост: (w-Wert):> 0.5 [kg / (m2 · h0.5)] (hoch), W1

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606/ Определяне на обхвата на приложение

интериор 1

интериор 2  

интериор 3  

екстериор 1  

екстериор 2  

+

+

+

+

+

(-) не е подходящ / (O) неутрален/ (+) подходящ