Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

 

Начин на нанасяне

Декоративна мазилка

цветна 

Междинен слой за армировъчни слоеве, изпълнен с:

190

186M

100R

700

Carbon Minera

Carbon-Spachtel

CarboNit

ArmaReno

Sockel

Sockel-Flex

Мазилки, готови за нанасяне

Caparol-
FassadenPutz R/K

бял

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
4
2
4
2
1
2
1
2

ProjektPutz R/K

бял1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

4
2

4
2

1
2

1
2

Silicon-
FassadenPutz R/K

бял

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
2

4
2

1
2

1
2

Silikat-
FassadenPutz R/K

бял

3, 4
2, 3, 4

3, 4
2, 3, 4

3, 4
2, 3, 4

3, 4
2, 3, 4

1
2

1
2

1
2

3, 4
2, 3, 4

1
2

Carbon-
FassadenPutz R/K

бял

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
2

4
2

1
2

1
2

Capatect Buntsteiputz

цветни

2

2

2

-

2

2

2

2

2

Сухи мазилки и разтвори

Capatect 
ArmaReno 700

бял

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

-

-

-

3, 4

-

Capatect 
ArmaReno Sockel

бял

цветен

3, 4
3, 4

3, 4
3, 4

3, 4
3, 4

-

-

-

-

3, 4
3, 4

-

Capatect MK-Reibputz

бял

цветен

3, 4
3, 4

3, 4
3, 4

3, 4
3, 4

-

-

-

-

3, 4
3, 4

-

1 =

необходимо е да се нанесе грунд

2 =

Необходимо е да се нанесе слой от цветен грунд в крайния слой

3 =

Необходимо е да се нанесе грунд в много сухи или топли климатични условия като защита срещу прекалено бързо изсушаване

4 =

Необходимо е да се нанесе грунд, когато армировъчният слой е оставен незащитен за по-дълъг период от време (напр. През зимата) 

5 =

Комбинацията не е възможна

Нанасяне на покритието

За екстериора: върху груби порьозни, лесно песъчливи повърхности предварително се грундира с OptiGrund E.L.F. Върху песъчливи, варовити основи – предварително грудниране с Dupa-grund; при топлоизолационни системи с полистирен с AmphiSilan-Putzfestiger.
За интериора: върху меки гипсови основи и плочи от гипскартон грундиране с Caparol-Tiefgrund TB. При основи със съдържащи разтворими във вода оцветяващи вещества да се грундира грубо с Caparol-Filtergrund. При нормално абсорбиращи, носещи основи Putzgrund 610 да се нанася без предварително грундиране.
Ако Putzgrund 610 се използва като предварително или междинно покритие, да се разрежда с макс. 10% вода. При последващо цветно покритие с дисперсионни, силиконови, силикатни, дисперсионно-силикатни и полимеризирани бои, Putzgrund 610 трябва да бъде в един тон с финишния слой.

Разход

При нанасяне върху гладки повърхности разходът е приблизително 200 – 250 mg/m² в зависимост от основата и употребата. За по-груби основи съответства по-висок разход. Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Минимални температури на работа: +8 °C за основата и въздуха .

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. 

Подходящи инструменти

Грундът може да се нанася с четка, валяк или пръскащи устройства. Използваните инструменти да се почистват след употреба с вода.

Съвети

Putzgrund 610 не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. При използването на Caparol-Tiefgrund TB в интериора може да се усети типична миризма на органичен разтворител. Затова трябва да се осигури добра вентилация на помещението. За помещенията с по-високи изисквания използвайте слабо ароматния AmphiSilan-Putzfestiger.

За да се запазят специфичните качества на Putzgrund 610, той може да се нюансира само с CaparolColor пълни цветове, тониращи цветове (Alpinacolor), AVA-Amphibolin пълни цветове, техни нюанси или с ColorExpress. Продуктът не трябва да бъде смесван с други продукти.