Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Материал за запълване, изравняване на структурата и покритие на пукнатини, с приложение на открито и закрито. Приложим като основен, междинен и краен слой. Sylitol-Minera се препоръва като адхезионен мост (контактен грунд) върху плътни и гладки повърхности или стари, разслоени боядисани повърхности, грунд за финишно покритие на силикатна основа, както и материал за шпакловане на малки пукнатини и на сгрешени места на свързване, които следва да се покрият с боя или мазилка Sylitol. Освен това се препоръчва за полагане на закрито като междинен слой с фина структура при декоративни лазурни техники. Sylitol-Minera може да се нанесе и като защитен слой за стени от порьозен бетон, отговаряйки на изискванията на производителите на порьозен бетон.

Свойства

 • Без консерванти, разтворители или омекотители
 • Устойчив на неблагоприятни атмосферни условия
 • Добра способност за запълване и покритие на пукнатини.
 • Абсорбционна способност
 • Пропускливост на CO2
 • Добро сцепление чрез силикатизация с минералните основи
 • Контактен грунд със способност на сцепление върху гладки и плътни основи
 • екологичен
 • незапалим, A2, съгласно DIN 4102

Основа на материала

Калиев силикат с органична добавка, съгласно DIN 18363, параграф. 2.4.1.

Опаковка/Вместимост съд

8 kg, 22 kg

Цвят

Бял.

Може да се оцвети с макс. 10% оцветители Histolith-Volltonfarben. При надвишаване на този процент се губи способността за запълване и желаната структура. При поръчка на цвят в количества надвишаващи 200 кг,продуктът по заявка може да бъде доставен фабрично оцветен в желания цвят. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята. Sylitol-Minera може да се оцвети в система за компютъризирано оцветяване ColorExpress във всички използвани цветови колекции със степен на светлост над 70%. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснатите повърхности да се използва оцветена боя с еднакъв партиден номер/идентично оцветена. Боите положени върху газобетон трябва да са със степен на светлост (степен на отразяване) по-висока от 40%. Ярките, наситени цветове, като например: жълто, оранжево, червено и др. имат по-ниска покривна способност. Поради това, при оцветяване в тези цветове се препоръчва предварително нанасяне на подобен пастелен цвят , на бяла основа. Евентуално след това може да се нанесе втори покривен слой

Устойчивост на цвета, съгласно лист БФС нр. 26 - Клас Б, Група 1

Гланц

Матов

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Разпечатаните контейнери се съхраняват добре затворени. Материалите се съхраняват само в пластмасови контейнери. Възможност за съхранение от около 12 месеца.

Технически данни

Caracteristici conform DIN EN 1062:

 • Максимална гранулация < 1500 μm, S3
 • Плътност: около 1,7 g/cm3/li>
 • Дебелина на сухия слой: 200-400 μm, E4
 • Коефициент на водопропускливост: (стойност w): ≤ 0,1 (0,09) [kg/(m2•h0,5)] (ниска), W3
 • Класове пукнатини: Покритие на пукнатините; Система за покритие: 2 x 400 g/m² Sylitol-Minera, Клас: A1 (> 100 μm)
 • Коефициент на пропускливост на водни пари: (стойност sd): < 0,14 (0,015) (висока), V1 Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри.

Допълващ продукт

Sylitol-Konzentrat 111

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

Вътрешни 1

Вътрешни 2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

+

+

+

+

+

(-) не е подходящо / (O) условно приложимо / (+) приложимо