Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка, да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Разреждане

Ако е наложително, да се разрежда само с терпентин.

Нанасяне на покритието

На нормални абсорбиращи основи се нанася неразреден, а за високо порьозни повърхности – двукратно до пълното й насищане. На слабо абсорбиращи повърхности да се нанася разреден с макс. 20% терпентин. Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и степента на разреждане разходът е приблизително 150 – 300 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Полагането може да се осъществява и при условия на студ, само ако основата е суха и не е заледена.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 %, най-рано 12 часа след полагане. При по-ниски температури и по-висока влажност времето за съхнене се удължава.

Подходящи инструменти

Caparol-Tiefgrund TB може да се нанася с четки, като преди употреба трябва да бъде добре разбъркан. Да не се използват пръскащи устройства, работещи под налягане. Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане при следните параметри:

Безвъздушно полагане:

  • Ъгъл на пръскане: 60°;
  • Дюза: 0,029″;
  • Налягане: 50-60 bar.

Почистване на инструментите

Инструментите да се почистват веднага след употреба с терпентин.

Съвети

След нанасянето да се изчаква точно времето, необходимо за съхнене. При използването на продукта в интериора е въможно да се усети типична миризма на органичен разтворител. Затова е необходимо да се осигури добра вентилация при процеса на работа и съхнене. За помещения с по-високи изисквания да се използва AmphiSilan-Putzfestiger, който е без аромат (виж Техническа информация№ 670). Caparol-Tiefgrund TB не трябва да бъде смесван с други вещества.