Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложние

Висококачествен, специален и безцветен грунд, подходящ за предварително обработване и заздравяване на порьозни мазилки и бетонни основи, както и за повърхности с механично отстранени стари слоеве. Има заздравяващо действие и при кредиращи и стари повърхности. Може да се използва и при Топлоизолационни системи с полистирен и полистирол-съдържащи мазилки. Подходящ за екстериор и интериор.

Характеристики

  • Без миризма
  • Силно заздравяващо действие
  • Подходящ за топлоизолация с полистирол и мазилки, съдържащи полисистирен

Материална основа

Полимерна смола, разредена в органични разтворители.

Опаковка

2,5l, 10l

Условия за съхранение

Да се съхранява на хладно, но да се пази от замръзване

Технически данни

Плътност: прибл. 0,9 g/cm3.