Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Разреждане

Ако е необходимо, да се разреди само с максимум 10% разтворител Caparol AF.

Нанасяне на покритието

Нанася се неразреден върху нормални и слабо абсорбиращи основи. Два слоя се нанасят върху силно абсорбиращи повърхности Обработвайте мокро върху мокро. Нанесете добре с устойчиви на разтворител инструменти. Грундът не трябва да образува лъскав филм.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 150 – 300 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Може да се обработва и при минусови температури. Важно е основата да е  суха и без лед.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Подходящи инструменти

Нанесете с устойчиви на разтворител инструменти. Нанасяне чрез пръскане с подходящо безвъздушни устройства е възможно. Не използвайте устройства със сгъстен въздух.

  • Ъгъл на разпръскване: 60 °
  • Накрайник: 0,029 „
  • Налягане на разпръскване: 50-60 бара

Почистете инструментите след употреба с разредител или друг почистващ препарат.

Важно

Не смесвайте Dupa-Putzfestiger с други материали.