Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”. 

Разреждане

Разрежда се само с вода.

Нанасяне на покритието

Върху нормални абсорбиращи основи се разрежда с 1-2 части вода. За високо порьозни повърхности Capaplex се разрежда с 3-4 части вода, като се изисква след това повторно боядисване. Ако основата е бетонна, Capaplex да се разрежда с 3 части вода. За копринено матови, гланцови покрития или като защитно покритие за тапетите в интериора да се разрежда с 1-2 части вода, за матово покритие с 4 части вода, а за копринено бляскави покрития да се нанася неразреден. За облагородяване на туткалена боя да се използва приблизително 5% Capaplex. При нанасянето върху тапетите може да се появи размиване на цветопечата. Затова да се изпробва предварително за поносимостта на продукта към дадения вид тапет.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 50 – 200 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха в помещението.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Подходящи инструменти

Capaplex може да се нанася с четка, валяк или пръскащи устройства. Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане при следните параметри: 

Безвъздушно полагане:

  • Ъгъл на пръскане: 60°;
  • Дюза: 0,029″;
  • Налягане: 50 bar.

Използваните инструменти да се почистват веднага след употреба с вода.

Съвети

Capaplex не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. Продуктът е поносим към всички Caparol дисперсионни материали.