Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Моля, консултирайте се с технически лист нр. 650 „Носещи слоеве и подготовката им”, с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните подслоеве и необходимостта от подготовката им.

Разреждане

С вода.

Инструкции за полагане

Върху нормално абсорбиращи повърхности грундът се нанася разреден в пропорция до 1:2 части вода, добре нанесен с четка или мече. Върху силно абсорбиращи повърхности, Caparol Tiefgrund се нанася разреден в пропорции до 1:3 – 1:4 части вода, дори няколко пъти, "мокро върху мокро", до пълно насищане на основата. Нанасянето с мече или с пръскане е възможно на повърхности, при които е необходими само обикновено грундиране, за сцепление със следващото покритие от боя. Грундът не трябва да образува гланцов филм. Оборудването се измива с вода веднага след употреба.

Разход

Около 50-200 ml/m², в зависимост от начина на нанасяне, степента на разреждане и на абсорбция на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C за слой и въздух.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядисва след 12 часа. При по-ниски температури се удължава времето за съхнене.

Инструменти

За да се укрепят основите се нанася с четка, до насищане и добра обработка. Нанасянето с мече или апарати за пръскане под високо напрежение е по-малко препоръчано. Въпреки това е възможно нанасянето с апарати Airless.

Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 60°
  • Дюза: 0,029"
  • Налягане на пръскане: 50 бара

Оборудването се почиства с вода, веднага след ползване.

Съвети

Caparol Tiefgrund не се препоръчва за хоризонтални повърхности, събиращи вода.