Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3. Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”. При следи от плесен по вътрешните стени, те да се отстранят с вода. Вземете под внимание законовите и административните наредби и предписания (напр. биоактивните и опасните вещества). При следи от плесен на външните повърхности, те да бъдат отстранени съгласно законовите наредби. Ако има наличие на растения или цветове по увивните растения те да бъдат отстранени механично или чрез обгаряне.

Разреждане

Да се нанася само неразреден.

Нанасяне на покритието

Грундът се нанася неразреден до пълното насищане на основата. Преди нанасяне да бъде добре разбъркан, след което да се използва четка. Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 150 – 200 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето. Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха в помещението.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Подходящи инструменти

FungiGrund да се нанася с четка.

Съвети

FungiGrund не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. Продуктът не трябва да бъде смесван с други материали.