Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Препоръчва се за високо абсорбиращи, порьозни основи за интериор и екстериор, дори за вътрешни стени с гипсови шпакловки и гипсокартонени плоскости, преди нанасянето на дисперсионни, силиконови или полимерни бои. Подходящ е за затворени помещения с недостатъчна вентилация или такива, в които се произвеждат или съхраняват хранителни продукти. Акрилен грунд по специална технология на основата на Syl-Acryl, с дълбоко проникващо действие и високи хидрофобни свойства. Формулата съдържа специален UV-индикатор, който позволява установяването на наличие/отсъствие на грундиращ слой. Затова преди нанасяне на покритието се внимателно се изстъргва основата и се осветява с UV светлина. OptiGrund E.L.F. се отличава при облъчването със синьо-виолетовo отражение (рефлекция).

Характеристики

Със слаб аромат, водоразредима, не съдържа вредни вещества, хидрофобна,без активни разтворители готова и лесна за нанасяне.

Материална основа

Силикон-модифицирана воднa хидрозол-акрилна смола.

Опаковка

1 l, 5 l, 10 l

Цвят

Син-транспарентен

Условия за съхранение

На хладно, но да се пази от замръзване.

Технически данни

Плътност: 1,02 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

Вътрешни 1

Вътрешни 2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

+

+

+

+

+

(-) не е подходящо / (0) условно приложимо / (+) приложимо