Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Приложение

Транспарентен грунд на базата на силиконова смола. Фиксиран и изравнява груби порести, абсорбиращи, леко шлифовъчни мазилки, зидария и бетонни повърхности, гипскартон, гипсови мазилки, гипсови пълнители и слабо свързани дисперсионни пълнители.  OptiSilan TiefGrund е особено дълбоко проникващ и хидрофобен, благодарение на полисилоксановото хидрозолно свързващо вещество с фини частици.

Характеристики 

  • Дълбоко проникване чрез полисилоксанов хидрозол
  • Хидрофобен
  • Втвърдяващ
  • Подходящ за ThermoSan, AmphiSilan, Muresko

Основа

Комбинация от полисилоксан и специална синтетична дисперсия

Опаковка

2,5l, 10 l

Съхранение

Хладно, без замръзване

Технически данни

Плътност: 1,0 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606 /
Определяне на обхвата на приложение

интериор 1

интериор 2

интериор 3

екстериор 1

екстериор 2

+

+

+

+

+

(-) не е подходящ / (O) неутрален / (+) подходящ

Приложение

Грунд за укрепване и изравняване на повърхността, за мазилки и тухлени зидове / варовици, които са много порести, абсорбиращи, леко пясъчни. Идеален за използване в системата ThermoSan.

Характеристики 

Гладка, без разтворител, екологична, хидрофобна, готова за нанасяне, лесна за нанасяне, пореста, абсорбираща, леко пясъчна. Идеален за използване в системата ThermoSan.

Основа

Комбинация от полисилоксан и специална синтетична дисперсия.

Опаковка

10 l

Съхранение

Хладно, без замръзване

Технически данни

Плътност: 1,0 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническите спецификации №. 606 / Определяне на обхвата на приложение

интериор 1

интериор 2

интериор 3

екстериор 1

екстериор 2

-

-

-

+

+

(-) не е подходящ / (O) неутрален / (+) подходящ