Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата

Относно подготовката на основата за нанасянето на продукта трябва да се има предвид, че тя зависи от типа на основата и нейното покритие. Затова да се вземе под внимание валидната Техническа информация за Sylitol-веществата и Capatect-SI-Finish.

Нанасяне на покритието

Като разредител да се вземе предвид Техническата информация за разреждане на Sylitol-веществата и Capatect-SI-Finish. Като грундиращо средство да се спазва съотношението 2 части Sylitol-Konzentrat 111 разреден с 1 част вода, до пълното насищане на основата. Преди нанасяне да бъде добре разбъркано, след което да се използва четка.

Мерки за покриване:

Лакирани повърхности, метал, стъкло и др. да се покриват внимателно за да не попадне материал върху тях. Пръските да се измият веднага с много вода. При силен вятър да се помисли за покриване на основата.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и структурата на основата разходът е приблизително 100 – 300 ml/m² (предварително смесен с вода в съотношение 2:1). Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето. Минимални температури на работа: +8 °C за основата и въздуха.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Почистване на инструментите

Използваните инструменти да се почистват веднага след употреба с вода, евентуално с почистващи препарати. Инструментите по време на работната почивка да се оставят в съда, където е материала или под вода.

Съвети

Нанасянето на Sylitol® RapidGrund 111 не бива да се извършва при директна слънчева светлина, дъжд, екстремно висока влажност (напр. мъгла) или при силен вятър. В противен случай трябва да се покрие основата. Внимавайте да няма опасност от замръзване през нощта. Не е предназначен за нанасяне върху лакови бои, пластмасови или дървени повърхности. Не е подходящ и за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. За основи с малък наклон да се гарантира перфектно оттичане на водата. Има поносимост само с дисперсии на силикатни продукти. Sylitol® RapidGrund 111 не трябва да бъде смесван с други продукти.