Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Aplicare

Препоръчани основи

Зидове с клинкерни тухли, варовиков камък, пясъчен камък, бетон, блокове, циментови и варовикови мазилки, както и абсорбиращи повърхности боядисани с минерални бои. При основите със светли цветове, при нанасяне на продукта е възможно цветът да потъмнее. Основите трябва да са чисти, устойчиви на замръзване и без никакви чужди вещества. Трябва да се изключи остатъчната влага от пукнатини, фуги и дупки.

Подготовка на носещите повърхности

Почиства се с подходящи средства за всяка отделна повърхност, така че да няма разделителни вещества или частици, отделящи се от основата. При следващото полагане на материали, се има предвид адхезионната способност на носещия слой.

Начин на подготовка

Част от концентрата се смесва с 9 (девет) части питейна вода. Смесва се само количеството материал, което следва да се положи през следващите 12 часа. Когато материалът се полага като хидрофобно импрегниране върху бетон в системата OS-B за защита на повърхността, концентратът трябва да се разреди с вода в пропорция 1:4.

Начини на нанасяне

Разбърканият материал се нанася с четка или с пръскане (например помпа с пистолет на фирма Keller, градински апарати за пръскане Gloria или апарати за пръскане под налягане SATA), апарати Airless с ниско налягане. В зависимост от абсорбцията се нанася до насищане, мокро върху мокро, поне на 2 слоя. Върху непокрит бетон се нанасят 3 слоя.

Разход

За импрегниране/грундиране (концентрат) 20-40 ml/m2 (около 200-400 ml разреден материал) за всяко нанасяне. Разходът варира според абсорбцията и структурата на носещата повърхност.

Температура на работа

Температурата на материал, на работната среда и на носещия слой е мин. 5°C, макс. 30°C.

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва по повърхността след 6 часа и може да се полага последващ слой след 24 часа.

Почистване на инструментите

Измиват се с вода веднага след ползване.