Disboxan 452 Wetterschutz

Хидрофобен импрегнатор на базата на силоксан за минерални фасади, със съдържание на силикати.

Сфера на приложение

Хидрофобен импрегнатор за минерални фасади, със съдържание на силикати. Хидрофобно грундиране и повишаване устойчивостта срещу соли против заледяване, под основните слоеве метакрилни смоли.
Бележка: Импрегниращите материали, съдържащи разтворители не трябва да сенанасят върху монолитни стени. При определени условия изпаренията от разтворител могат да проникнат в стените. Върху монолитните стени трябва да се използват Disboxan  450  Fassadenschutz  или Disboxan 451 ImprägnierCreme.

Свойства

  • Леко лепкав, висока проникваща способност, хидрофобен.
  • Повишава устойчивостта на замръзване и срещу солите против замръзване на слоевете на базата на метакрилни смоли.
  • Предотвратява наслагването на прах върху фасадите, развитието на водорасли и мухъл, появата на петна от влага и ефлоресценции.

Свързващо вещество

Силоксан. Съдържа разтворители.

Опаковка

10l

Цвят

Прозрачен

Съхранение

При прохладни и сухи условия. Възможност за съхранение - 12 месеца в затворен оригинален съд.

Технически данни

  • Плътност: около 0,8 g/cm3
  • Точка на запалване: > 21°C