Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Хидрофобен импрегнатор за минерални фасади, със съдържание на силикати. Хидрофобно грундиране и повишаване устойчивостта срещу соли против заледяване, под основните слоеве метакрилни смоли.
Бележка: Импрегниращите материали, съдържащи разтворители не трябва да сенанасят върху монолитни стени. При определени условия изпаренията от разтворител могат да проникнат в стените. Върху монолитните стени трябва да се използват Disboxan  450  Fassadenschutz  или Disboxan 451 ImprägnierCreme.

Свойства

  • Леко лепкав, висока проникваща способност, хидрофобен.
  • Повишава устойчивостта на замръзване и срещу солите против замръзване на слоевете на базата на метакрилни смоли.
  • Предотвратява наслагването на прах върху фасадите, развитието на водорасли и мухъл, появата на петна от влага и ефлоресценции.

Свързващо вещество

Силоксан. Съдържа разтворители.

Опаковка

10l

Цвят

Прозрачен

Съхранение

При прохладни и сухи условия. Възможност за съхранение - 12 месеца в затворен оригинален съд.

Технически данни

  • Плътност: около 0,8 g/cm3
  • Точка на запалване: > 21°C