Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Подготовка на основата

Основата трябва да е с температура по-висока от температурата на замръзване, да е носеща, гладка, без джобове, излишен материал или следи от замърсявания, декофражни вещества, замърсяване, остатъци от хоросан и минерални наслагвания (циментово мляко). Разделителните вещества (остатъци от декофражни разтвори, циментово мляко, други замърсявания) се отстраняват, напр. с уреди за почистване с вода под налягане. Всички абсорбиращи повърхности се грундират предварително. Основата може да е матово-влажна. Цоклите и външните скосявания се изпълняват с помощта на шпакловъчни смеси за цокли. Хидроизолационните слоеве със сцепление на базата на битум могат да се покрият след предварително почистване на повърхността им. Фугите от 2 - 5 mm могат да се запълнят с мазилки, или с Isolan Styrodicht 1K. Да се избягва образуването на  балончета дължащи се на порьозните повърхности или на джобовете в бетона.  Кухините, или фугите с големина над 5 mm винаги се запълват с хоросан на циментова основа.

Състав на слоевете

Препоръчан брой на слоевете: 2 – 3.

Шпакловъчна смес (ако се налага, за затваряне на пори и на малки кухини):

1 x DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten  разреден с около 5% вода и нанесен в тънък слой с гладка маламашка;

Слой грунд:

1 – 2 x DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten, разреден с вода 1:1;

Изолиращ слой:

1 – 2 x DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten неразреден, нанесен с маламашка или механизирано (с пръскане).

НЕ се допуска използването на битумни продукти съдържащи разтворители за грундиране на повърхността!!!

Условия за нанасяне

Температура по време на нанасяне и съхнене: минимум + 5°C и макс. + 30°C (въздух, основа и материал); Да не се нанася върху повърхности изложени на директните слънчеви лъчи.

Начин на насяне

Разбърква се добре преди употреба.

Нанася се с маламашка, мистрия или механизирано (чрез пръскане с подходящи уреди) поне в два слоя, с необходимата дебелина. При бетонните основи, първо се нанася шпакловъчна смес. Уплътняващият слой се нанася едва след напълно изсъхване на шпакловъчната смес.

Цоклите (напр.на мястото на свързване на основната плоча със стените), се изпълняват съгласно DIN 18195, с хоросани на циментова основа (напр. Ravenit Hohlkehlenmörtel), след което се довършват с DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten.

При силно натоварване, напр. инфилтрираща се вода с временно задържане, връзките, вътрешните и външни ъгли, ръбове се армират със стъклофибърна мрежа вградена между два слоя DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten; така мрежата се вгражда в първия прясно положен изолиращ слой.

Армираща мрежа се използва и при хоризонтални повърхности, за подсигуряване нанасянето в подходяща дебелина на материала. Изолиращият слой се полага винаги от страната, от която е излагането на вода.

Термоизолационните плоскости се лепят върху сух изолиращ слой и за предпочитане с нанасяне върху цялата им  повърхност (а назъбена маламашка, с големина на зъбците от 8 mm), на продукта DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten. Предимствата на лепенето чрез нанасяне върху цялата повърхност в сравнение с точковидното лепене, е по-лесното полагане и по-голяма повърхност за лепене, с което в повечето случаи се възпрепятства отделянето на плоскостите от основата, поради разхлабването или излагането им на слънце. При по-ниски температури, съхненето е по-бавно. Продуктът не се нанася по време на дъжд.

Време за изчакване между отделните  слоеве

Между шпакловъчната смес и изолиращия слой DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten – около 3 часа. Между хидроизолационните слоеве Isolan Styrodicht 1K, в зависимост от температурите, между 1 - 3 дни.

Време за окончателно изсъхване

Устойчивостта на дъжд обикновено се получава след около 3 - 8 часа. Запълването с почва се извършва след 7 дни. Изолиращият слой се излага на вода едва след минимум 7 дни. При много ниски температури и висока влага,  определеното време се удължава.

Подновяване на хидроизолацията

Върху старите слоеве Isolan Styrodicht 1K отново могат да се полагат финишни покрития DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten, след подходящо почистване.

Почистване на работните инструменти

Измиват се с вода, веднага след ползване.  Сухите слоеве DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten се почистват с Verdünnung 149.

Съхранение

Може да се съхранява минимум 12 месеца в оригинална опаковка, плътно затворена, предпазен от замръзване.