Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Разход

  • Шпакловъчна смес: около 1 l/m2;
  • Грунд: около 0,1 l/m2 (разреден с вода 1:1);
  • Уплътняващ слой (мокра почва и инфилтрирана неакумулираща се вода): около 3,7 l/m2;

Дебелина на слоя

3 mm сух слой, отговаря на дебелина от около 3,7 mm мокър слой.

Плътност

Около 0,7 kg/l.+

Съдържание на твърди вещества

Около 70 % vol.

Точка на запалване

незапалим

Съхнене

След 2 – 3 дни

Устойчивост на дъжд

След около 3 – 8 часа (в зависимост от температурата и относителната влажност на въздуха).

Покривна способност на пукнатините

> 2 mm (EN 15812 при +4°C)

Поведение при студено огъване

0°C (EN 15813).

Водонепропускливост

Уплътнен (EN 15820, 2 mm ширина пукнатина).

Устойчивост

  • Химическа: След изсъхване, DISBON 702 DisboPROOF Poly 1KD Schatten  е устойчив на вода, неутрални соли, основи и разредена хуминова киселина. Не е устойчив на киселини, масла, разтворители.
  • Механична: Защитни слоеве и мерки, съгласно DIN 18195-10.
  • На атмосферни условия: Уплътняващият слой не се оставя незащитен за дълго време, евентуално се предпазва от UV лъчите.