Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Подготовка на основата

Основата трябва да е с температура по-висока от температурата на замръзване, да е носеща, гладка, без джобове, излишен материал или следи от замърсявания, декофражни вещества, замърсяване, остатъци от хоросан и минерални наслагвания (циментово мляко). Разделителните вещества (остатъци от декофражни разтвори, циментово мляко, други замърсявания) се отстраняват, напр. с уреди за почистване с вода под налягане. Всички абсорбиращи повърхности се грундират предварително. Основата може да е матово-влажна. Цоклите и външните скосявания се изпълняват с помощта на шпакловъчни смеси за цокли. Хидроизолационните слоеве със сцепление на базата на битум могат да се покрият след предварително почистване на повърхността им. Фугите от 2 - 5 mm могат да се запълнят с мазилки, или с Isolan Styrodicht 2K. Да се избягва образуването на  балончета дължащи се на порьозните повърхности или на джобовете в бетона.  Кухините, или фугите с големина над 5 mm винаги се запълват с хоросан на циментова основа.

Състав на слоевете

Препоръчан брой на слоевете: 2 – 3.

  • Шпакловъчна смес (ако се налага, за затваряне на пори и на малки кухини):

              1 x DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD Schatten разреден с около 5% вода и нанесен в тънък слой с гладка маламашка;

  • Слой грунд: 1 x Isolan Schutzanstrich LF, раздерен до макс. 20% 
  • Изолиращ слой: 2 x DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD Schatten  неразреден, нанесен с маламашка или механизирано

НЕ се допуска използването на битумни продукти съдържащи разтворители за грундиране на повърхността!!!

Време за изсъхване

Прибл. 2 - 4 часа (в зависимост от влажността на въздуха, температурата, дебелината на покритието и поддържащия слой)

Условия за полагане

Температура по време на нанасяне и съхнене: минимум + 5°C и макс. + 30°C (въздух, основа и материал); Да не се нанася върху повърхности изложени на директните слънчеви лъчи..

Време на изчакване

Между шпатулата и първия хидроизолационен слой с DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD Schatten, прибл. 3 часа.
Между Isolan Styrodicht 2K хидроизолационни слоеве, в зависимост от температурата, 1-2 дни.

Подновяване на хидроизолация

След предварително почистване, слоевете DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD Schatten могат отново да бъдат покрити с DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD Schatten.

Работни инструменти за почистване

Инструментите от пресни продукти се почистват с вода и след изсушаване с VERDÜNNUNG 149.

Съхранение

Може да се съхранява минимум 12 месеца в оригинална опаковка, плътно затворена, предпазен от замръзване.