Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Описание на продукта

Еластично битумно двукомпонентно покритие с дебел слой, без съдържание на разтворители, подобрено със синтетични материали, със способност за покритие на пукнатини с помощта на прахове с хидравлично втвърдяване. Продукт предназначен за висококачествена хидроизолация

 

 

Специални характеристики

ISOLAN KELLERDICHT 2K може да се обработва на студено и прилепва добре към бетон, мазилка, фиброцимент и газобетон; може да се нанася и върху леко влажни основи; пластично-еластична хидроизолация, покриваща пукнатините, с добра устойчивост на капилярна влага и на натрупване на влага; отговаря на нормите ÖNORM B 2209 и DIN 18195

 

 

Сфера на приложение

Като хидроизолиращ материал, нанасян с шпакловане, за изпълнение на хидроизолации на сгради, съгласно ÖNORM B 2209 и DIN 18195, срещу покачваща се влага (вода, проникваща през капилярните отвори) и акумулиране на движещи се подземни води (DIN 18195, глава 4-6) или временно събрали се. Може да се използва както за хоризонтални повърхности, така и за вертикални. Може да се използва и като лепило за полагане на хидроизолиращи плоскости на  базата на полистирен, полиуретан и стъклена вата. За мазета на жилища и сгради, подземни гаражи и подпорни стени. Не може да се използва за изолация на равни покриви, на резервоари, както и при наличие на вода в основите, упражняваща налягане

 

 

Устойчивост

Химична: Подсиленият с ISOLAN KELLERDICHT 2K слой е устойчив на вода, неутрални соли, основи и разредена хумусна киселина. Не е устойчив на киселини, масла и разтворители.

 

Механичнa: Устойчив на удари. Добра способност за разреждане и еластичност; устойчивост на ниски температури.

 

Неблагоприятни условия: Защитни слоеве и предпазни мерки, съгласно DIN 18195-10. Завършената хидроизолация не може да се излага за дълго на неблагоприятни условия, евентуално трябва да се предпази от UV лъчи

 

При температури:

Сухо: До около 80 0 С

Влажно: До около 80 0 С

 

 

Цвят

Черен

 

 

Сертификати

Проверен съгласно DIN 18195 глава 2, битумни покрития, подобрени със синтетични материали. 

 

 

Технически данни

 

 • Плътност:

Компонент А: около 1,0 kg/l

Компонент Б: около 1,4 kg/l (насипна плътност)

Смесен материал: около 1,1 kg/l

 • Съдържание на твърди вещества: >70%
 • Точка на запалване: незапалим
 • Време за работа: около 1,5 часа (+20°C)
 • Устойчивост на дъжд: след около 4 часа (+20°C)
 • Напълно изсъхва: 1-2 дни
 • Брой слоеве: 2-3
 • Способност за покритие на пукнатини: > 2mm (E DIN 28052-6 при 4°C)
 • Водопропускливост: Плътен (DIN 52123, 1 mm ширина на фуга)
 • Еластичност на студено: < 0°C (DIN 52123)
 • Дебелина слоеве: 1 mm сух слой, отговаря на 1,4 mm мокър слой.
 • Разход:

Шпакловъчна смес: 0,5 – 1 kg/m²

Слой грунд: около 0,1 kg/m2 (1 x ISOLAN KELLERDICHT 2K, разреден с вода в съотношение 1:1)

 • Почвена влага и движещи се подземни води: 4,6 kg/m2 (4,5 mm мокър слой, респективно 3,0)
 • Неподвижна подземна вода: 6,2 kg/m2 (6 mm мокър слой, респективно 4,0 m)
 • Лепене на термоизолационни плоскости: 1-2 kg/m2