Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Разход

Прибл. 1,6 kg / m² за сух слой 1 mm. За хидроизолация срещу влага на почвата и срещу натрупване на вода (валежи) без натрупване, сух 3 mm слой ще се прилага при консумация от 4.8 kg / m2

Плътност

1,1 kg/l;

Време за съхнене до устойчивост на дъжд:

Прибл. 2-4 часа (в случай на абсорбиращ субстрат) при температура на въздуха 20 ° С и относителна влажност 65%.

Брой слоеве

1-2

Свързване на топлоизолационни плочи

1 – 2 kg/m²