Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Описание на продукта


Хидроизолационен продукт на водна основа; със синтетични смоли без разтворители.
След сушене се получава водоустойчив, здрав пластмасово-еластичен хидроизолационен слой, покриващ капилярните пукнатини.

Характеристики

  • Монокомпонентен
  • Екологичен (на водна основа)
  • С матово покритие
  • Прилага се чрез пръскане или като шпатула (с мистрия)

Област на използване

Използва се като хидроизолационни покрития съгласно ÖNORM B 2209 и DIN 18195 срещу следните приложения:

А) Влага в почвата
Б) Вода от филтрация (валежи) без натрупване
В) Вода без хидростатично налягане в покривните зони или в райони с висока влажност
Г) Покриване на капилярните пукнатини

Може да се използва за хидроизолация на стените и керемидите на мазетата (отвън), бетонните резервоари, заровени в земята, чешми (отвън), бетонните вани
Не е подходящ за пряк контакт с питейна вода.
Да не се използва в случай на постоянно потребление на вода.
В случай на вода под налягане, използвайте Isolan Kellerdicht 2K D.

Цвят

Черен

Опаковка

 25 kg.