Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Описание

Двукомпонентно, черно, несъдържащо разтворител, без разтворител, неразтворимо фугиращо съединение за хоризонтални фуги с реактивно втвърдяване.

Характеристики

  • Без разтворители
  • Бързо втвърдяване: прибл. 1 час
  • Постоянна еластичност
  • Изключителна устойчивост на топлина и студ
  • Отговаря на изискванията на RVS 13.542

Област на използване

За водоустойчиво и устойчиво на атмосферни влияния запълване на хоризонтални фуги или пукнатини в  асфалтови и бетонови основи. За запълване на фуги, пукнатини и фуги при изграждането на асфалтови пътища и мостове, за запълване на бетонни фуги след подходящо предварително обучение.