Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Начин на нанасяне

Основата трябва да е суха, без замърсявания, мазнини и масла, прах, зоните без сцепление и песъчливите се отстраняват (с пясъкоструене). Якост на опън на бетона: ≥ 1,5 N/mm2.

 

При подводно натоварване, след пясъкоструене, се препоръчва нанасяне на два допълнителни слоя хоросан DISBOCRET MORTEL 620. Нанесената смес трябва да се предпази със защитно фолио поне 3 дни, като се покрие едва след напълно изсъхване и втърдяване.

 

 

Структура на слоевете

Разбърква се добре преди употреба.

Първият слой се разрежда с около 15% от продукта VERDÜNNUNG 202. Нанася се без прекъсване. Да не се работи при повърхности, изложени на слънце или при високи температури.

Да не се нанася при температури под +5 ̊ С, и при относителна влажност на въздуха над 80%. Не може да се нанася с пръскане. При нанасяне на светли цветове с мече може да се наложи нанасяне на 3 слоя.

 

 

Време на изчакване

1-2 дни между отделните слоеве AGROSIT SB.

 

 

Време за цялостно изсъхване

При последващо подводно натоварване, 14 дни при добра вентилация на покритите повърхности и температура от мин. +15 0 С. Може да се ходи по нанесения слой след 2-3 дни.

 

 

Боядисване на стари слоеве

Старите боядисани слоеве AGROSIT SB могат да се покрият отново безпроблемно след като се почистят. В този случай става дума за декоративно оформление. Поради това обикновено е достатъчно нанасянето само на един слой боя. При по-дебелите слоеве не може да се изключва  задържане на разтворителя, което може да причини побеляване или образуване на мехурчета по повърхността (напр. в случай че при ежегодното обновяване не се отстранят старите слоеве).

При други стари слоеве се изпълняват пробни повърхности

 

 

Почистване на работните инструменти

VERDÜNNUNG 202 или REINIGUNGSMITTEL K.

 

 

Съхранение

Да се съхранява плътно затворен, на прохладни места, предпазен от замръзване. Може да се съхранява около 1 година.