Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Инструкции за употреба

Продукта се нанася равномерно, в дебел слой, с помощта на бояджийски или други вид четка. Времето за въздействие е от един до няколко часа. Ниските температури забавят процеса на разтваряне на старото покритие. Ако пастата изсъхне по време на по-дългото въздействие, трябва да се нанесе пресен материал.

За предпазване от изсъхване се препоръчва покриване с фолио от изкуствен материал. Размекналите се слоеве боя се премахват с шпакли или със струя вода под налягане. За крайното почистване на повърхностите е достатъчно да се измият с чиста вода. Ако има останали слоеве боя, процесът се повтаря до пълно отстраняване. При груби повърхности (примерно обработени с пясъчна струя) остатъците от боя, които са в порите между издатините, трябва допълнително да се отстраняват с подходящ разтворител!

Този процес също се повтаря до пълното отстраняване на остатъците от боя! Да се вземат мерки за добро проветряване по време на работа!

Разход

Разходът зависи от дебелината, вида, стабилността и състава на старото покритие и съответно се колебае в широки граници. Прибл. 0,5 – 1,5 kg/m2

Плътност

1,02 kg/L