Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Описание

 Тиксотропна паста за размазване, на основата на разтворител, с висока разтваряща способност. Използва се върху разнообразни стари покрития. За отстраняване на 1- и 2-компонентни покрития

Характеристики

  • Не съдържа хлорни органични съединения
  • Не съдържа кисели или основи
  • Има положително действие благодарение на забавил на изпарението

*Внимание: лесно запалим!

Опаковка

2,5kg