Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

В зависимост от дебелината на слоя, който трябва да се почисти, се приготвя 3–5 %-ен разтвор на „AgroFix“. Добавя се чиста вода, за да се нанася с бояджийска или друг вид четка. Препарата се оставя да подейства, след което разтворимите соли, които са се получили, се отмиват с вода, като при по-твърди отлагания третирането с разтвора се прави няколкократно. Разтворите на „AgroFix“ не са стабилни при съхраняване и затова винаги трябва да се използват пресни разтвори.


Внимание: Някои декоративни плочки, които не са керамични, дървени повърхности, цветен емайл или строителни материали, съдържащи варовик – като мраморни плочи, мозайки и др., се повреждат или обезцветяват от почистващи препарати на основата на киселини (т.е. и от „AgroFix“). *Препоръчва се извършване на предварителни тестове!