Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Описание

Бяло прахообразно вещество; не хигроскопичен, без миризма, лесно разтворим във вода. Използва се във вид на воден разтвор. Предназначен за почистване на керамични плочки, покрития с технически камък, клинкерни облицовки, естествен камък, за стълбища, водни цистерни, бойлери, тръби и пр.

„Разтворител за цимент и варовик AgroFix“ е подходящ също за почистване на повърхността на арматури (5% разтвор). Избягвайте по-продължително третиране (възможност за загуба на блясъка!). За разтваряне на котлен камък или на отлагания на варовик в цистерни или плувни басейни, за отстраняване на циментови остатъци след облицоване с плочки и пр.

Характеристики

След разтваряне във вода представлява силна киселина, която проявява редица предимства в сравнение със солната киселина: има силна разтваряща способност, спрямо остатъци от цимент, варовикови отлагания, котлен камък и др. Има слабо действа на метали и не предизвиква възникване на корозивни изпарения. Мощен разтворител!
 

Контрол на качеството

Висококачествените продукти изискват строг контрол над суровините и преработката им. Химиците-технолози на AvenariusAgro гарантират качеството на продукцията от входа до изхода. AvenariusAgro е отличен със сертификат от световната програма Responsible Care („Отговорна грижа“) на химическата промишленост и работи с проверена и сертифицирана от Организацията за технически контрол (TÜV) система за управление на качеството ISO 9001-2015.