Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

 

Подготовка на основата

Бетон:

Основата трябва да е чиста и суха. Ако след нанасяне останат следи от цимент, те се отстраняват с AGROFIX KLAKLÖSER (концентрация 3-5%). Повърхността се измива старателно. Материалът на фугата трябва да бъде подсилен!

Обработване

Нанесят се 1-2 тънки слоя, в зависимост от попиваемостта  на основата. След изпаряване на разтворителя и изсъхване на материала (сушене чрез окисляване поради контакт с въздух) се образува прозрачен слой, в зависимост от леко лъскавия нелепнещ субстрат. Ако е необходимо да се ходи върху обработената повърхност преди изсъхване, тя може да бъде покрита с (непечатана) хартия.

Изсъхване

При температури над + 15°C. В случай на по-ниски температури е възможно да се образува утайка, която може да бъде отстранена изцяло чрез нагряване до  около + 20°C (в гореща вода - открит пламък да не се използва).

Безопасност

Актуална информация може да получите от техническата служба.

Координати: technical.dept@caparol.bg