Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Плътност

0,87 kg/l;

Точката на запалване

25oC

Дебели слоеве

20 µm сухо,  90 µm мокро

Разход

До 0,06 l/m2, в зависимост от характеристиките на поддържащия слой.