Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Подготовка на основата

Остатъци от масло, мръсотия, бои, шпакловка и неприлепващи бетон трябва да бъдат отстранени и почистени. Съществуващите пропуски се разширяват с помощта на чук и длето. Ако е необходимо, трябва предварително да се навлажни с вода. Не се нанася върху гипсови основи.

Съвместимост с друг продукт

Не е разрешено да се добавят други свързващи вещества, като гипс, вар или цимент.

Нанасяне

WASSERSTOPP AGRO RAPID L се смесва с вода, докато се получи хомогенен вискозен разтвор и се нанася веднага след приготвянето. Пригответе такова количество, което може да нанасете до 2-3мин.  Влагането на твърде много вода удължава процеса на втвърдяване и намалява устойчивостта. Разтворът се пресова и се държи под натиснат за кратко време. Процесът на нанасяне на хоросана се повтаря, докато инфилтрацията на водата спре.
В случай на употреба през студените сезони, напр. при температури под + 5°C се използва топла вода за хоросана. При по-високи температури се използва студена вода, така че времето за втвърдяване да не е твърде кратко.     

Съхранение

Може да се съхранява 1 година плътно запечатана (херметически) в оригиналната опаковка. Съдържанието на отворените кофи да се използва възможно най-скоро.

Безопасност

Актуална информация може да получите от техническата служба.

Координати: technical.dept@caparol.bg