Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Подготовка на основата

Стомана

Песъкоструйна обработка до минимум Sa 2 или ръчно отстраняване на ръждата St 3. При нанасяне на грунд AGROZINC SW или при приложения под вода е необходима степен минимум Sa 2 ½. Уверете се, че повърхността е суха, чиста и обезмаслена.

Грапавина: с грунд AGROZINC SW (G) фина, RZ 25 –  60 µm съгласно ISO 8501-1. Максимално съдържание на сол 50 мг/м² съгласно DIN EN ISO 8502-6 или 8502-9.

Грапавина без грунд (G) средна, RZ 60 – 100 µm съгласно ISO 8501-1. Максимално съдържание на сол 50 мг/м² съгласно DIN EN ISO 8502-6 или 8502-9.

Галванизирани повърхности

Повърхностите трябва да бъдат внимателно почистени и обезмаслени. Специален грунд не е необходим; при приложения под вода е необходима лека песъкоструйна обработка (абразивно почистване).

Бетон

Повърхностите трябва да бъдат леко грапави, здрави и чисти. Отстранете циментовия разтвор и остатъците от масло. При приложения под вода е препоръчителна песъкоструйна обработка до сила на адхезия от 1,5 N/mm². Силно абсорбиращите повърхности трябва да бъдат грундирани с AGROFLOOR EP 156.

Система на покритие

Стомана

  • Отстраняване на ръждата чрез песъкоструйна обработка до поне Sa 2 ½

слой 1 - 2 x AGROZINC SW

слой 2 - 3 x AVERTOL EPOTAR

  • Отстраняване на ръждата чрез песъкоструйна обработка до поне Sa 2 или ръчно отстраняване на ръждата до St 3

слой 1 - 2 x AGROPOX MINIUM

слой 2 - 3 x AVERTOL EPOTAR

  • Отстраняване на ръждата чрез песъкоструйна обработка до поне Sa 2 или ръчно отстраняване на ръждата до St 3

слой 3 - 4 x AVERTOL EPOTAR

Бетон

a)    1 x AGROFLOOR EP 156; 2 - 3 x AVERTOL EPOTAR

или

b)   2 - 3 x AVERTOL EPOTAR

Минималната дебелина на сух филм (DFT) на последния слой е 100 µm.

Приложение

Смесете част A (плътна, черна) с част B (жълто-кафява) на AVERTOL EPOTAR; разбъркайте добре; за най-добри резултати използвайте елек-трически смесител. Съотношение на смесване: част A : част B = 85 : 15.

Оригиналните контейнери съдържат двете съединения в правилното съотношение. Ако са необходими по-малки количества, внимателно претеглете двете съединения в точното съотношение. Нанасяйте при температура над + 5°C. Колкото по-висока е температурата, толкова по-кратък е срокът на съхранение на получената смес и толкова по-бързо е втвърдяването. AVERTOL EPOTAR може да се нанася с четка, валяк или безвъздушен пулверизатор.

Безвъздушен пулверизатор: минимално налягане на дюзата: 250 bar, минимален отвор на дюзата: 0,53 mm. Ако е необходимо, AVERTOL EPOTAR може да бъде разреден с VERDÜNNUNG 102 до приблизително 5 %. При влажни или мокри повърхности нанесете покритието неразредено и втрийте добре.

Време на изчакване

Температура

Степен на изсъхване 6 след

Контакт със стояща вода

Контакт с течаща вода

5°C

около 75 часа

незабавно

16 дена

10°C

около 47 часа

незабавно

14 дена

15°C

около 37 часа

незабавно

12 дена

20°C

около 30 часа

незабавно

10 дена

23°C

около 28 часа

незабавно

8 дена

30°C

около 24 часа

незабавно

7 дена

Температура на материала мин. 10°C

Температура на въздуха/повърхността максимум 30°C

Температура на въздуха/повърхността минимум 5°C

 

Междинен период на изчакване

Между отделните слоеве

 

мин.

макс.

5°C

36 часа

96 часа

10°C

30 часа

72 часа

15°C

24 часа

60 часа

20°C

12 часа

48 часа

25°C

8 часа

36 часа

30°C

6 часа

24 часа

Времената на изчакване са валидни при DFT до 150 µm с добавен разредител от максимум 3 %. Минималните периоди са приблизителни стойности при механичен натиск; те зависят от състоянието на предмета.

Ако няма възможност за изчакване на минималните периоди от време, повърхността трябва да бъде активирана чрез абразивно почистване.

Окончателно изсъхване

При +20°C минимум 8 – 10 дена, при механични въздействия и приложения под вода.