Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Descrierea produsului

Masă de izolare diluabil cu apă de culoare neagră, pe bază de bitum cu materiale sintetice elastice, fără solvenți. După uscare se obţine un strat de izolare robust, plasto-elastic, rezistent la apă și care acoperă fisurile.

Caracteristici speciale

Material de izolare monocomponent, cu miros redus și ecologic. Rezistenţă bună la intemperii. Poate fi aplicat şi pe straturi suport proaspete respectiv umede. Uscare completă începând de la +5°C! Rezistent la infiltrațiile de apă la nivel capilar și la umiditate permanentă; corespunde normei ÖNORM B 2209 și DIN 18195.

Domeniu de utilizare

Se utilizează ca și masă de șpaclu pentru realizarea straturilor izolatoare conform ÖNORM B 2209 respectiv DIN 18195 pentru hidroizolare împotriva umidității ascendente (înfiltrații de apă la nivel capilar); pentru ape care băltesc temporar sau ape din sol ascendente temporar (DIN 18195 Partea 4-6).
Ca și hidroizolație exterioară a pereților pivnițelor, subsolurilor, a plăcilor de fundație, a rezervoarelor din beton îngropate în sol, fântânilor, cuvelor din beton; pentru hidroizolația camerelor de uscare a lemnului; pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren, spumă poliuretanică, etc.; plăcile izolatoare, care se află peste nivelul solului, se fixează suplimentar cu dibluri. Produsul nu se va utiliza în cazul prezenţei apei care exercită presiune. Nu poate fi utilizat pe suprafeţe aflate în contact direct cu apă potabilă. Nu se utilizează în cazul solicitărilor permanente de apă. În cazul suprafeţelor expuse la acțiunea cu presiune a apei, se va utiliza produsul ISOLAN KELLERDICHT 2K D.

Rezistență

Chimică
La apă, soluţii ale sărurilor, acizi şi baze puternic diluate, nu este rezistent la uleiuri, grăsimi, solvenţi. Mecanică 
Rezistent la solicitări reduse de presiune şi lovituri. Necesită straturi protectoare și măsuri de protecție conform DIN 18195-10. Intemperii
După uscarea în întregime este rezistent la îngheţ şi de asemenea la temperaturi până la cca. 80°C (uscat). La temperatură uscată: Până la cca. 80oC
La temperatură umedă:Până la cca. 40oC

Nuanțe

Negru

Certificat

Verificat conform DIN 18195 Partea 2 și 4 – 6; Kiwa Bautest Dresden GmbH

Описание

Двукомпонентна комбинация на основата на каменовъглена епоксидна смола с ниско съдържание на разтворители, с минерални пълнители. Може да се нанася върху влажни или мокри повърхности от стомана и бетон. След цялостно втвърдяване AVERTOL EPOTAR има леко гланцов черен външен вид; той е твърд, здрав и силно устойчив на абразия

Сфера на приложение

Подходящ за бетон и стомана, особено в случай на нанасяне върху влажни повърхности; също така като вътрешно и външно покритие на под-земни и потопени в течности повърхности, например, канализационни системи, в химичната промишленост и т.н. Не е подходящ за повърхности в контакт с питейна вода, жилища, конюшни и т.н.

Специални свойства

AVERTOL EPOTAR може да се излага на въздействието на вода веднага след нанасяне, но трябва да се има предвид, че по този начин във водата попадат разтворители, което води до временно замърсяване. Температура на водата: по-висока от 5°C.

Устойчивост

Химична: AVERTOL EPOTAR е устойчив на прясна вода, морска вода, ракообразни, разредени киселини и луги, неутрални соли, минерални масла и мазут, наситени масла, детергенти и т.н. Не е устойчив на ароматни въглеводороди, гудрон.

Механична: Устойчивост на абразия и удари.

Температурна: Суха топлина до + 80°C; влажна топлина, както и топла вода до приблизително + 60°C; възможно е кратковременно въздействие до 80°C. Продуктът не е устойчив на топла вода в случай на големи температурни разлики.

Цвят

Черен, червено-кафяв

Технически данни

Трайност след смесване    

При 10°C: около 3 часа

При 20°C: около 2 часа

При 30°C: около 1,5 часа

Плътност:                             

Част A:                          приблизително 2,0 кг/л,

Част B:                          приблизително 1,2 кг/л,

Смесен материал:       приблизително 1,9 кг/л

Обем по сух остатък

Приблизително 89 %

Точка на възпламеняване

Приблизително 50°C

Дебелина на филма

Дебелина на сух филм 120 µm е еквивалентна на 140 µm на мокър филм.

Брой слоеве от два до четири 

Разход                                 

Теоретичен за 120 µm сух филм / 0,25 кг/м²

Практически за 120 µm сух филм. приблизително 0,35 кг/м²

Съхнене 

Съгласно DIN 53150 при 23°C

Степен на сухота 1: приблизително 9 часа

Степен на сухота 4: приблизително 22 часа

Разредител                        

VERDÜNNUNG 102, добавете максимум 5 % (по сухи повърхности и при безвъздушно напръскване)