Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Плътност

Ca.около1.35 kg / l (смесен разтвор). Компонент А: Прибл. 1,0 kg / l

Време за работа

Прибл. 1,5 часа (при + 5 ° C) Прибл. 1 час (при + 20 ° C) Прибл. 0,5 часа (при + 30 ° C)

Съдържание на твърди вещества

Прибл. 75%..

Коефициент на съпротивление на дифузия (μ)

Отворен за водна пара; затворен за CO2 (съгласно директивата ÖBV)..

Устойчивост на издърпване

Прибл. 1 N / mm2.

Слоеве на дебелината

1,5 mm сух, отговаря на 2 mm влажен.

Брой слоеве

2

Съотношение на смесване

Компонент А (течност): Компонент В (прах) = 1: 1,5 тегловни части.

Разход

2,5-4 kg / m2, в зависимост от грапавостта на основата.