Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

 

Характеристики

  • Мека еластична мембрана, която е устойчива на ниски температури.
  • Добра покривност
  • Продуктът запазва своите еластични характеристики до температури от -20 ° С.
  • Втвърдените слоеве от ISOLAN BALKON- & TERRASSENDICHT са устойчиви на соли за размразяване и вода, която оказва натиск (макс. 7 бара).

Цвят

Сив

Опаковка

40 кг (компонент А (течност): 10 кг; компонент В (прах): 30 кг) и 16 кг (компонент А (течност): 4 кг; компонент В (прах): 12 кг).

Съхранение


На хладно място, без замръзване

Технически данни

Разход: 2,5 – 4,0 kg/m2

Минимална необходима дебелина: 2,0 mm суха, съответства на дебелина от прибл. 2.8 mm влажен.

Съотношение на смесване: Компонент А (течност): Компонент В (прах) = 1: 3 тегловни части.

Плътност: Прибл. 1,35 kg / l (смесен разтвор); Компонент А: Прибл. 1,0 kg / l.

Съдържание на твърди вещества:  75 % vol.

Дифузия на водни пари:

Пропускливи за водни пари;
Водоустойчив до CO2

Сила на разкъсване: 1 N/mm2.

Устойчивост на химикали:
Устойчив на вода, неутрални соли, разредени основи, почистващи разтвори, соли за размразяване.
С частична устойчивост на минерални масла и бензин. Не издържа на киселини и разтворители.

Устойчивост на механични напрежения: добра устойчивост на удари

Температурна устойчивост: Устойчив на натоварвания до + 80 ° C (сух).

Устойчивост на гореща вода: Макс. +40°C.