Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани повърхности

Стабилни дървени елементи, грундирани. Метал и твърдо ПВЦ, грундирани. 

Основата трябва да бъде чиста, суха, носеща, без частици причиняващи загуба на сцеплението.Влажността на стабилното дърво не трябва да надвишава 13%.

Подготовка на повърхността

Дървени строителни елементи:

Дървената повърхност се шлайфа в посока на влакното и се почиства основно, отстранявайки се чуждите тела (смола и др.). острите ръбове се заоблят леко (вижте лист БФС 18).Стомана и желязо:Желязото и стоманата се подготвят съгласно DIN EN ISO 12 944-4, при степен на почистване SA 2½ (почистване с пясъкоструене) или ST3 (механизирано).Цинк, твърдо ПВЦ:Почиства се с помощта на амониев навлажняващ агент, съгласно БФС 5 и 22.Алуминий, Мед:Почистват се с нитро разтворители или фосфорна киселина, съгласно лист БФС  6.Стари бои:Старите бои се шлайфат и/или обработват с алкални разтвори.

Отстраняват се старите неносещи слоеве.

Начин на полагане

Препоръки при нанасяне чрез пръскане

 

 

 

 

 

Ø Дюза

 

Налягане на пръскане

 

Налягане на въздуха

 

Разреждане

 

Airless

 

 

0,011 – 0,015 inch

 

200 бара

 

 

 

 

макс. 5%

 

 

Airmix – Aircoat

 

 

0,011 – 0,015 inch

 

120 бара

 

 

2,5 бара

 

 

макс. 5%

 

 

Уреди с ниско налягане

 

1,8 – 2,2 mm

 

 

около. 0,5

бара

 

макс. 15%

 

Уреди с високо налягане

 

2,0 – 2,5 mm

 

 

 

 

2 – 3 бара

 

 

макс. 15%

Capacryl PU-Gloss / PU-Satin може да се нанася с мече, с четка или с пръскане. Преди употреба, лакът се разбърква много добре, като ако е необходимо (за междинния слой), се разрежда с максимум 5-15 % вода.При нанасяне с четка да се използва четка Orelmix. При ръчно нанасяне върху големи повърхности ,лакът се нанася с мече с къс косъм  (текстурирано) от полиамис (найлон);Веднага след това повърхността се довършва с фино мече от дунапрен или с четка Orelmix.Видът и размера на избраните инструменти зависят от големината на повърхностите, които следва да се боядисат, така че да бъде нанесен достатъчен слой лак, разнесен равномерно по цялата повърхност (вижте допълнителната информация за нанасянето на лакови системи PU).

Инструкции за нанасяне

Основа

Приложение

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Дърво и дървени строителни елементи

Вътрешно

Шлайфане/почистване

-

Capacryl Holz-Isogrund

  

Стабилни дървени строителни елементи

Външно

БФС 18

Capacryl Holzschutz-Grund

Capacryl Holz-Isogrund

  

Желязо, стомана

Вътрешно

Отстраняване на ръжда/почистване

-

Capalac Allgrund

  

Цинк

Вътрешно/външно

БФС 5

-

Capacryl Halfprimer

  

Алуминиий/мед

Вътрешно/външно

БФС 6

-

Capacryl Halfprimer

  

Твърдо ПВЦ

Вътрешно/външно

БФС 22

-

Capacryl Halfprimer

  

Стари носещи бои

Върешно/външно

Шлайване/обработка с алкални разтвори

Повредените участъци се подготвят

Capacryl  Halfprimer

  


*При стабилните дървени строителни елементи, съгласно лист БФС 18, е необходимо нанасянето на два междинни слоя (двойно нанасяне).

1) Върху дърво.със съдържание на оцветени разтворими във вода материали винаги се нанася Capacryl Holz-IsoGrund , върху възлите се нанасят 2 слоя. 

2) Междинният слой се оцветява в същия цвят като крайния слой. При цветовете със слаба покривна способност (жълто, червено, оранжево), се препоръчва използването на продукт с по-добра покривна способност, с компютъризирано оцветяване в системата ColorExpress. Този цвят се различава от избрания цвят, в полза на покривната способност на крайния слой. 

3) При цветовете със слаба покривна способност (жълто, червено, оранжево), може да бъде необходимо нанасянето на допълнителен слой. 

Разход


Около 100-120 ml/m² . Разходните стойности са ориентировъчни и варират според основата и нейните характеристики. Точният разход се определя чрез извършване на проби.

Условия за обработване


Температура на материала, въздуха и носещия слой:  Минимум 8°C.

Време за съхнене 

При 20C и 65% относителна влажност на въздуха

Сух при допир

Може да бъде боядисан отново

Напълно сух

след

1-2 часа

10-12 часа

48 часа

Почистване на инструментите

Почистват се веднага след ползване, с много вода.