Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани повърхности

ССтабилни дървени елементи, грундирани. Метал и твърдо ПВЦ, грундирани.  Основата трябва да бъде чиста, суха, носеща, без частици причиняващи загуба на сцеплението. Влажността на стабилното дърво не трябва да надвишава 13%.

Подготовка на повърхността

Дървени строителни елементи: Дървената повърхност се шлайфа в посока на влакното и се почиства основно, отстранявайки се чуждите тела (смола и др.). Острите ръбове се заоблят леко (вижте лист БФС 18).

Стомана и желязо: Желязото и стоманата се подготвят съгласно DIN EN ISO 12 944-4, при степен на почистване  SA 2½ (почистване с пясъкоструене) или ST3 (механизирано).

Цинк, твърдо ПВЦ: Почиства се с помощта на амониев навлажняващ агент, съгласно БФС 5 и 22.

Алуминий, Мед: Почистват се с нитро разтворители или фосфорна киселина, съгласно лист БФС  6.

Основата трябва да бъде чиста, суха, със стабилни размери и без вещества, които да пречат на адхезията

Начин на полагане

Препоръки при нанасяне чрез пръскане

 

 

 

 

Ø Дюза             

 

 

Налягане на пръскане

 

 

Налягане на въздуха

 

 

Разреждане

 

 

Airless

 

 

0,008-0,011 inch             

 

 

200 бара

 

 

 

 

макс. 5%

 

 

Airmix – Aircoat

 

 

0,011-0,013 inch    

 

 

120 бара

 

 

2,5 бара

 

 

макс. 5%

 

 

Уреди с ниско налягане

 

 

1,8 – 2,2 mm

 

 

 

 

около. 0,5

бара

 

 

макс. 15%

 

 

Уреди с високо налягане

 

 

2,0 – 2,5 mm

 

 

 

 

2 – 3 бара

 

 

макс. 15%

 

Capacryl PU-Matt може да се нанася с мече, с четка или с пръскане. Преди употреба, лакът се разбърква много добре, като ако е необходимо (за междинния слой), се разрежда с максимум 5-15 % вода. При нанасяне с четка да се използва четка Orelmix. При ръчно нанасяне върху големи повърхности ,лакът се нанася с мече с къс косъм  (текстурирано) от полиамис (найлон); Веднага след това повърхността се довършва с фино мече от дунапрен или с четка Orelmix. Видът и размера на избраните инструменти зависят от големината на повърхностите, които следва да се боядисат, така че да бъде нанесен достатъчен слой лак, разнесен равномерно по цялата повърхност (вижте допълнителната информация за нанасянето на лакови системи PU).

Инструкции за нанасяне

Основа

Приложение

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Дърво и дървени строителни елементи

Вътрешно

Шлайфане/почистване

-

Capacryl Holz-Isogrund

Capacryl PUVorlackCapacryl PUMatt

Желязо, стомана

Вътрешно

Отстраняване на ръжда/почистване

-

Capalac Allgrund

Capacryl PUVorlackCapacryl PUMatt

Цинк

Вътрешно

БФС 5

-

Capacryl Halfprimer

Capacryl PUVorlackCapacryl PUMatt

Алуминиий/мед

Вътрешно

БФС 6

-

Capacryl Halfprimer

Capacryl PUVorlackCapacryl PUMatt

Твърдо ПВЦ

Вътрешно

БФС 22

-

Capacryl Halfprimer

Capacryl PUVorlackCapacryl PUMatt

Стари носещи бои

Вътрешно

Шлайване/обработка с алкални разтвори

Повредените участъци се подготвят

Capacryl  Halfprimer

Capacryl PUVorlackCapacryl PUMatt

*При стабилните дървени строителни елементи, съгласно лист БФС 18, е необходимо нанасянето на два междинни слоя (двойно нанасяне). 1) Върху дърво.със съдържание на оцветени разтворими във вода материали винаги се нанася Capacryl Holz-IsoGrund , върху възлите се нанасят 2 слоя. 2) Междинният слой се оцветява в същия цвят като крайния слой. При цветовете със слаба покривна способност (жълто, червено, оранжево), се препоръчва използването на продукт с по-добра покривна способност, с компютъризирано оцветяване в системата ColorExpress. Този цвят се различава от избрания цвят, в полза на покривната способност на крайния слой. 3) При цветовете със слаба покривна способност (жълто, червено, оранжево), може да бъде необходимо нанасянето на допълнителен слой.

Разход

Около 100-120 ml/m²  на слой. Разходните стойности са ориентировъчни и варират според основата и нейните характеристики. Точният разход се определя чрез извършване на проби.

Условия за обработване

Температура на материала, въздуха и носещия слой: Минимум 8°C. Относителната влажност да не надвишава 70%

Време за съхнене 

При 20°C и 65% относителна Влажност на въздуха: Сух при допир:  след 1-2 часа Може де бъде боядисан отново: след 10-12 часа Напълно сух: след 48 часа

Почистване на инструментите

Почистват се веднага след ползване, с много вода.