Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За висококачествено лакиране (междинен или краен слой) на стабилни дървени строителни  елементи, метал или твърдо PVC, които са предварително грундирани.  За вътрешно приложение. Продуктът с бял цвят. Да не се полага върху нагряти повърхности, тъй като е възможно пожълтяване. (Да се използва Capacryl Heizkörperlack). 

Характеристики

  • Със слаб мирис
  • Лесно нанасяне, бързо съхнене
  • Боядисаните елементи не залепват помежду си
  • Голяма устойчивост на удари и одрасквания
  • Добра дифузионна способност
  • Устойчив при почистване с обикновени домашни почистващи препарати
  • Износване при мокро триене съгласно DIN EN 13 300: Клас 1, отговаря на устойчивост при мокро триене според стария стандарт DIN 53 778
  • Прилага се при производство на детски играчки, съгласно DIN 71-3

Опаковка

Стандартен бял цвят:  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

ColorExpress: 350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l 

Цвят

Стандартен цвят: Бял

При варианта Capamix се оцветява с машини за компютъризирано оцветяване ColorExpert в много цветове от 3D палитрата, както и в други цветови карти. Понякога, при тъмните и много силни цветове при продукта Capacryl PU-Satin може да се наблюдава временно изтриване на повърхностния пигмент: в тези случаи, във вътрешни помещения се препоръчва нанасянето на слой Capadur Parkett und SiegelLack. Устойчивост на цветовете съгласно лист BFS 26: Свързващо вещество: Клас A Пигментиране: Група 1 до3 в зависимост от цвета 

Гланц

Mат

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване. Оригинално запечатаните опаковки могат да се съхраняват 12 месеца