Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване) 

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишва при пръскане. Да се осигури подходяща вентилация по време на нанасяне и след това. При контакт с очите или с кожата да се измият веднага с вода. Да не се разлива във водите, канализацията или в почвата. Други указания: вижте листа за безопасност на продукта. 

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

На тези продукти (категория A/d): 130 g/l (2007), 130 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 130 g/l VOC.

Състав

Акрил- полиуретанова смола, титаниев диоксид, оцветени пигменти, минерални материали за пълнеж, вода, гликол, естер гликол, добавки, консерванти.