Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Елементи от дърво,  дървени материали, цинк, алуминий, мед, твърдо PVC, стари носещи бои.. Основата трябва да е чиста, носеща, суха, без разделителни вещества. Влагата на стабилното дърво не трябва да надвишава 13%, а на дървените строителни елементи трябва да е макс. 15%.

Подготовка на основата

Дървени строителни елементи: Дървената повърхност се шлайфа в посока на влакното и се почиства добре, отстранявайки се чуждите тела (смола и др.). Острите ръбове се запблят леко (вижте и лист БФС нр. 18).

Цинк,твърдо PVC: Шлайфат се с амониев овлажняващ агент съгласно лист БФС нр. 5 и 22.

Алуминий, мед: Шлайфат се с нитро- разтредител или фосфорна киселина, съгласно лист БФС нр. 6.

Стари боядисани повърхности: Старите боядисани повърхности се шлайфат и/или се обработват с основни разтвори.  Отстраняват се старите неносещи слоеве

Нанасяне

Capacryl Haftprimer може да се нанася с четка, мече или с пръскане. Продуктът е готов за нанасяне. Разбърква се добре преди употреба и ако се налага може да се разреди с макс. 5% вода.

Препоръки при нанасяне с пръскане Airless:

  • Дюза: 0,011 – 0,015 инча
  • Налягане: 100-130 бара
  • Разреждане: макс. 5%

Структура на слоевете:

Основа

Употртеба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен Слой

Нестабилни дървени елементи

Открито

БФС 18

Caparcyl Holz-IsoGrund

Capacryl

Haftprimer sau

Capacryl Holz-IsoGrund

Capacryl

Haus-Lack

2000 или

Capadur

Color

Capacryl

Haus-Lack

2000 или

Capadur

Colors

Дървени строителни

Елементи

Закрито

Шлайфане

почистване

-

Capacryl

Haftprimer или

Capacryl Holz-

IsoGrund 1)

Caparcyl PU-Vorlack или Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacryl

PU-

Gloss/PU-

Satin3)

Нестабилни дървени строителни

елементи

Открито

БФС 18

Capacryl Holschutz-Grund

Capacryl

Haftprimer или

Capacryl Holz-

IsoGrund 1)

Caparcyl PU-Vorlack или Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Цинк

Закрито

Открито

БФС 5

-

Capacryl Haftprimer

Caparcyl PU-Vorlack или Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Алуминий / мед

Закрито

Открито

БФС 6

-

Capacryl Haftprimer

Caparcyl PU-Vorlack или Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Твърдо PVC

Закрито

Открито

БФС22

-

Capacryl Haaftprimer

 

 

Стари, носещи бои

Закрито

Открито

Шлайфане. Обаботка с основни разтвори.

-

Capacryl

Haftprimer

 

 

* При стабилните дървени строителни елементи, съгласно лист БФС нр. 18, е необходимо нанасянето на , два междинни слоя (двойно нанасяне).

1) При нанасяне върху дърво със съдържание на оцветяващи водоразтворими вещества, винаги се нанася Capacryl Holz-IsoGrund, върху чеповете в два слоя.

2) Повредените участъци и старите бои се подготвят според вида на всяка от основите.

3) При цветовете с ниска покривна способност (напр. жълто, червено, оранжево) може да е необходимо нанасяне на Допълнителен слой.

Указание: Да се извършат проби и да се тества сцеплението при повърхности покрити с прахови бои, с технологията Coil Coating или при критичните основи.

Разход

Около 100-130 ml/m2 за слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и могат да варират в   зависимост от вида и свойствата на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на материала, основата и въздуха.

 

Време за изсъхване

При 20°C и 65% относителна влажност на въздуха

Сух на повърхността

Устойчив при допир

Може да бъде боядисван с акрилни лакове

След брой часове

1-2 часа

10- 12 часа

12 – 16 часа

* При по-ниски температури и по-висока влажност ма въздуха времето за съхнене се удължава.

Инструменти

Почистват се веднага след ползване, с много вода.