Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се избягва вдишване на боята при пръскане.По време на нанасяне и след това да се осигури подходяща вентилация. При контакт с очите или кожата изплакнете веднага с много вода. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. Други указания: Вижте техническия лист за безопасност.

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Течните материали се предават като отпадъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 140 g/l (2007/2010). Този продукт съдържа макс. 100 g/l ЛОС.

Съдържание

Полиакрилна смола, титаниев диоксид, цветни пигменти, силикати, калциев карбонат, вода, гликоли, етиленгликол, терпентин, добавки, консерванти.