Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Стабилни и грундирани дървени елементи, метал и PVC. Основата трябва да е чиста, суха, носеща, без частици намаляващи сцеплението. Влагата на стабилното дърво не трябва да надвишава 13%.

Подготовка на основата

Дървени строителни елементи: Дървените повърхности се шлайфат в посока на влакната, почистват се добре и се отстраняват чуждите тела (смолата). Острите ръбове се заоблят (вижте лист БФС нр. 18).

Стомана и желязо: Стоманата и желязото се подготвят докато достигнат степен на чистота SA 2½ (пясъкоструене) или ST3 (механизирано) съгласно DIN EN ISO 12 944-4.

Цинк, твърдо PVC: Шлайфат се, като се използва амониев овлажняващ агент съгласно БФС нр. 5 и 22.

Алуминий, мед: Шлайфат се с помощта на нитро- разредители или фосфорна киселина, съгласно лист БФСнр. 6.

Стари боядисани повърхности: Старите боядисани повърхности се шлайфат и/или се обработват с основни разтвори. Отстраняват се старите неносещи слоеве. 

Нанасяне

Capacryl PU-Vorlack може да се нанася с четка, мече или чрез пръскане. Преди употреба се разбърква много добре и ако се налага се разрежда с макс. 5-15 % вода.

При нанасяне с четка да се използва четка Орелмикс. При ръчно нанасяне върху по-големи повърхности, лакът се нанася с мече от полиамид (найлон)с къс косъм (текстурирано), и веднага след това повърхността се довършва с фино дунапренено мече или с четка Орелмикс. Видът и големината на избраните инструменти зависят от големината на повърхностите,които следва да се боядисват, така че да се нанесе един  слой достатъчно количество лак, равномерно нанесен върху цялата повърхност (вижте допълнителната информация за нанасяне на лакови системи PU).

Препоръчки за пръскане

 

Ø Дюза

Налягане на пръскане

Налягане на въздуха

Разреждане

Airless

0,011 – 0,015 инча

200 бара

макс. 5%

Airmix – Aircoat

0,011 – 0,015 инча

120 бара

2,5 бара

макс. 5%

Уреди с ниско налягане

1,8 – 2,2 mm

cca. 0,5 бара

5-15%

Уреди с високо налягане

2,0 – 2,5 mm

2 – 3 бара

5-15%

Структура на слоевете

Основа

Употреба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой*

Краен слой

 

 

 

 

 

 

 

Дърво и дървени строителни елементи

закрито

шлайфане/

почистване

Capacryl

Holz-Isogrund1 )

 

 

 

 

 

Capacryl

 

PU-Vorlack2)

 

 

 

 

Capacryl PU-

Gloss / PU-

     Satin или

Capalac

Aqua PU-

Alkyd Gloss /

Satin3 )

Стабилни дървени строителни елементи

открито

БФС нр.18

Capacryl

Holzschutz-Grund

Capacryl

Holz-Isogrund1 )

Желязо, стомана

закрито

Отстраняване ръжда/почистване

Capalac Allgrund

 

открито

  Отстраняване ръжда/почистване

2 x Capalac Allgrund

Цинк

закрито /

открито

БФС нр. 5

Capacryl Haftprimer

Алуминий/мед

закрито /

открито

БФС нр. 6

Capacryl Haftprimer

Твърдо PVC

закрито /

открито

БФС нр. 22

Capacryl Haftprimer

Стари носещи боядисани слоеве

закрито /

открито

шлайфане/ обработка с основни разтвори

Повредените участъци се подготвят /грундират в зависимост от естеството на основата

* При стабилните дървени строителни елементи, съгласно лист БФС нр. 18 е необходимо нанасянето на два междинни слоя (двойно нанасяне).

1) Върху дърво със съдържание на оцветяващи водоразтворими материали, винаги се нанася Capacryl Holz-IsoGrund, върху чворовете се нанасят 2 слоя.

2)  Междинният слой се оцветява в същия цвят като крайния слой. При цветовете с ниска покривна способност (жълто, червено, оранжево), се препоръчва компютъризирано оцветяване в системата  ColorExpress на продукт с по-висока покривна способност от тази на крайния слой. Този цвят се различава от избрания цвят в полза на покривната способност на крайния слой.

3) При цветовете с ниска покривна способност (напр. жълто, червено, оранжево, може да е необходимо полагането на допълнителен слой.

Препоръка: Да се направят проби и да се тества сцеплението при повърхностите с покритие прахови бои, с технологията Coil Coating или при критичните основи.

Разход

Около 100-130 ml/m2 за слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и могат да варират в   зависимост от вида и свойствата на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за съхнене

При 20°C и 65% относителна влажност на въздуха.

Сух при допир

Може да се нанася следващ слой

Изцяло сух

След

1-2 часа

10-12 часа

48 часа

Инструменти

Почистват се с вода, веднага след ползване.