Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Препоръчва се за грундирани конструктивни основи, здрави дървени елементи, дървени конструкции, стомана, галванизирана стомана, галванизирана ламарина, алуминий, медно покритие, стари, вътрешни и външни облицовки.

Не се препоръчва за използване върху: елементи от неръждаема стомана, бронз, месинг, постоянно навлажнявани повърхности като душове и плувни басейни, покриви, подове, балкони или повърхности с постоянно натоварване. Дървени елементи с компрометирана стабилност, дървени дъски или външен фурнир.

Подготовка на повърхността

Гладките дървени повърхности трябва да се полират по посока на дървесните влакна, добре почистени и да бъдат отстранени остатъци от смола, а острите ръбове да бъдат загладени. Дървените елементи, изложени на риск от гъбични и водорасли атаки отвън, да се импрегнират с Capacryl Holzschutz-Grund. .

Желязо, стомана: Желязото и стоманата трябва да се почистват до стандарт за почистване SA 2½ (пясъкоструене) или ST3 (механизирано) съгласно DIN EN ISO 12944-4. Да се използва Capalac Allgrund, Capalac 2K-EP-Haftgrund или Disbon 481 EP-Uniprimer.

Цинк, PVC-твърдо: Повърхностите трябва да се почистват с амонячен разтвор съгласно BFS №. 5 и 22 или Multistar; 1:5 почистване с вода и абразивна кърпа. Повърхността се подсушава, след което се използва Capacryl Haftprimer.

Алуминий, мед: Почистване чрез шлайфане с абразивна кърпа и Multistar разреден 1:5 с вода. Грундирасе с Capacryl Haftprimer.

Стари елементи: Старите покрития се шлифоват или обезмасляват с алкален разтвор. Отстраняват се компрометираните покрития. За адхезия се нанася Capacryl Haftprimer. Основите, върху които са отстранени старите покрития, се подготвят и грундират според вида им.

Подготовка на материала

Втвърдителят се добавя към основната маса непосредствено преди започване на работа. Смесете ръчно или механично при ниски обороти (макс. 400 об./мин.). Температурата на материала на двата компонента трябва да бъде 15 - 20°C.

Съотношение на смесване

Masă de bază : Основна маса: втвърдител = 9: 1
Основна маса: втвърдител = 100 g: 9.8 g части

Метод на приложение

Показания за пръскане *:

 

Дюза

Спрей

Въздушно налягане

Разреждане

Airless

0,010–0,012 инч

220 бара

-

-

Airmix/Aircoat

0,010 - 0,012 инч

200 - 220 бара

2,0 – 2,5 бара

-

Caparol NAST

Wagner XVLP

FinishControl 5000

NAST-Frontend

 

Въздушен поток

-

10%

Високо налягане

1,8–2,0 mm

 

2,5 бара

15%

* Данните могат да се променят в зависимост от вида на използваното устройство.

Обработка:
Capalac Aqua 2k PU-Lack може да се нанася с четка, валяк или да се пръска. Особено внимание трябва да се отделено на механизираното полагане. Когато се полага ръчно, се използват четки за продукти на водна основа. Orel-Mix, Fries Blueline или Wistoba 1528 Krex. На по-големи повърхности нанесете с къс полиамиден (найлонова) валяк. Веднага след нанасянето ще бъде завършен с дунапренен валяк с фини пори или с четка за боя.

Разреждане

Cappuccino Aqua 2K PU-Lack е готов за нанасяне с четка и валяк. Не се изисква разреждане с вода. За механизирано полагане е възможно да се разрежда с вода в зависимост от вида на използвания уред.

Конструкция на слоя:

Подкрепа

Употреба

Подготовка

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Завършващ слой

Дървени елементи

Интериор

Полиране/ почистване

 

Capacryl 

Holz-IsoGrund 2)

Capalac Aqua

2K PU-Lack/ 

 

Capacryl

PU-Vorlack 3)

Capalac Aqua

2K PU-Lack 4)

Дървени елементи

Екстериор

BFS Nr. 18

Capacryl Holzschutz-Grund

Capacryl 

Holz-IsoGrund 2)

Желязо, стомана

Интериор

отстраняване / почистване на ръжда

-

Capalac 2K-EP-Haftgrund

или

Disbon 481 EP-Uniprimer

Желязо, стомана

Екстериор

премахване на ръжда/ почистване

-

Capalac 2K-EP-Haftgrund

или

Disbon 481 EP-Uniprimer

Цинк

Интериор/ екстериор

BFS Nr. 5

-

Capacryl Haftprimer

Алуминий / мед

Интериор/ екстериор

BFS Nr. 6

-

Capacryl Haftprimer

PVC-dur

Интериор/ екстериор

BFS Nr. 22

-

Capacryl Haftprimer

Стари покрития

Интериор/ екстериор

Интериор/ екстериор

Засегнатите райони ще се подготвят и премират според характера на подпомагането

Capacryl Haftprimer

1)Необходими са междинни слоеве, съгласно BFS № 18 върху некомпрометирани дървени елементи.
2)На дървените елементи, съдържащи багрилата, винаги да се използва Capacryl Holz IsoGrund, зоните с възли да се завършат два пъти.
3)Междинният слой да е в същия тон като крайния слой. За цветове с ниска покривна способност (червено, жълто, оранжево), ColorExpress автоматично ще предложи цвят, за да осигури най-добра покриваемост.
4)В случай на слаба покривност (например жълто, червено, оранжево) е необходимо полагането на допълнителен слой.

Разход

около 100 – 200 ml/ m²/ слой
Разхода зависи от абсорбиращата способност и състоянието на основата.Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Полагане

Мин. +5°C на материала, основата и въздуха

 

При 20 ° С и 65% относителна влажност на въздуха

сух на допир

може да се положи вторият слой

сух в дълбочина

Ore

1-2

10-12

48

При по-ниски температури и по-висока влажност времето за сушене се удължава.