Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Стари слоеве с достатъчно сцепление, от дърво и дървени продукти, цинк, мед, метали, стомана,  твърдо PVC. Да не се нанася върху основи от неръждаеми сплави и за грундиране на покриви. Основата трябва да бъде чиста, със сцепление, суха и без разделителни вещества. Допустимата влага на дървото е 13% при стабилните структури и 15% при нестабилните такива.

Не във всички случаи може да се осигури защита срещу веществата съдържащи се в дървото. В отделни случаи, при големи количества вещества и особено при силно разтворимите вещества,  нанесеният грунд може да загуби цвета си, дори и ако се нанесе в два слоя. За предотвратяване на тези ситуации се извършват проби.

Подготовка на основата

Дървени структури: Повърхността се шлайфа в посока на влакната, почиства се, респективно се отстраняват веществата съдържащи се в дървото, като напр. смоли. Отстраняват се острите ръбове (вижте лист БФС нр.18).

Цинк, твърдо PVC: Почистват се с амонячен разтвор и абразивна кърпа съгласно лист БФС нр.5 и 22.

Мед: Почиства се с нитро- разредител или фосфорна киселина и абразивна кърпа съгласно лист БФС нр. 6.

Метал и стомана: Ръждата се почиства до клас SA 2½ съгласно DIN EN ISO 12944 част 4.

Стари слоеве: Старите слоеве се шлайфат и се почистват. Отстраняват се обелилите се слоеве, без сцепление.

Нанасяне

Capalac Aqua Multiprimer се обработва неразреден с четка, с мече с къс косъм или с уред за пръскане Airless.

  • Дюза: 0,008-0,010  инча
  • Налягане: 180 бара
  • Не се разрежда

Основа

Закрито/открито

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Нестабилни дървени структури или такива с частична стабилност

 

Открито

Съгласно лист

БФС нр. 18

Capacryl

Holzschutz-

Grund

1x–2x Capalac

Aqua Multiprimer

Capadur Color

Wetterschutzfarbe

Capadur Color

Wetterschutzfarbe

Стабилни дървени структури

Открито

Съгласно лист

БФС нр. 18

Capacryl

Holzschutz-

Grund

1x–2x Capalac

Aqua Multiprimer

Capalac Aqua

PU-Alkyd

Satin/Gloss

или

Capacryl PU-

Satin/Gloss

Capalac Aqua

PU-Alkyd

Satin/Gloss

или

Capacryl PU-

Satin/Gloss

Дървени структури

Закрито

Шлайфане/

почистване

-

1x–2x Capalac

Aqua Multiprimer

Метал, стомана

Открито

Отстраняване ръжда

-

2x Capalac

Aqua Multiprimer

 

Закрито

Отстраняване ръжда

-

Capalac

Aqua Multiprimer

Мед

Открито /

Закрито

Почистване с

абразивна кърпа,

съгласно лист

БФС нр.6

-

Capalac

Aqua Multiprimer

Твърдо PVC

Открито /

Закрито

Съгласно лист

БФС нр. 22

-

Capalac

Aqua Multiprimer

Стари носещи слоеве

Открито /

Закрито

Шлайфане/

почистване

-

Capalac

Aqua Multiprimer

Цинк и поцинкована стомана

Открито /

Закрито

Съгласно лист

БФС нр. 5

-

Capalac

Aqua Multiprimer

Capacryl

PU-Satin/Gloss

Capacryl

PU-Satin/Gloss

При повърхностите, покрити с прахова боя и други критични основи първо се нанася пробно продукта и се определя сцеплението с теста на рязане на квадрати и на якост на опън с лепяща се лента съгласно DIN EN 2409.

При цветовете със слаба покривност (напр. червено, жълто и нюанси на оранжевото) е необходимо нанасянето на допълнителен слой.

При дървените структури с високо съдържание на обезцветяващи вещества, се налага нанасяне на допълнителен слой грунд

Capalac Aqua Multiprimer. Чеповете винаги се грундират по два пъти. За ефективно изолиране на веществата от дървените влакна (смоли), слоевете грунд се оставят да съхнат поне 12 часа. Само по този начин могат да се изолират обезцветяващите вещества съдържащи се в дървените влакна.

Разход

Около 100-130 ml/m2/слой. Тези числа са ориентировъчни и варират в зависимост от вида на основата. Точният разход се определя след извършване на проби върху основата.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При температура 20°C и относителна влажност на въздуха от 65% след 1-2 часа е сух на повърхността; след  8-10 часа може да се нанася втори слой; след 12-16 часа може да се пръска втори слой. При по – ниски температури и висока влажност се удължава времето за съхнене.

Инструменти

Почистват се веднага след ползване, с вода и сапун.