Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При шлайфане да се използва филтър за прах  P2. По време на нанасяне и на съхнене да се осигури подходяща вентилация. По време на работа с продукта да се избягва хранене, консумация на течности или пушене. При контакт с очите или кожата изплакнете веднага с много вода. Да не се излива, да се избягва изливане във водите, канализацията или почвата. 

За подробна информация: вижте техническия лист за безопасност на продукта.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци се предават в центрове за събиране на бои и лакове; сухите отпадъци от материала се изхвърлят като битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

Категория ( A/i): 140 g/l (2007/2010). Този продукт съдържа макс. 140 g/l ЛОС

Състав

Дисперсия на базата на акрилна смола, цветен пигмент, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти.