Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Вътрешни: стабилни дървени елементи, грундирани или вече лакирани. Външни: стабилни дървени елементи. Вътрешни и външни основи: метал и твърдо PVC, грундирани или боядисани предварително. Основата трябва да бъде чиста, суха, носеща, без частици намаляващи сцеплението. Повърхността на стабилния дървен материал не трябва да надвишава 13%.

Подготовка на основата

Строителни дървени елементи: Дървената повърхност се шлайфа в посока на влакната и се почиства основно, отстранявайки се чуждите тела (смола, др.). Острите ръбове се заоблят леко (вижте и лист БФС нр. 18).

Стомана и желязо: Стоманата и желязото се подготвят до достигане степен на чистота SA 21/2 (пясъкоструене) или ST3 (механизирано) съгласно DIN EN ISO 12 944-4.

Цинк, твърдо PVC: Шлайфат се с помощта на амониев овлажняващ агент съгласно лист БФС нр. 22.

Алуминий (без анодизирания!): Шлайфа се с помощта на нитро- разредители или фосфорна киселина, съгласно лист БФС нр.6.

Стари слоеве: Старите слоеве се шлайфат и/или се обработват с основни разтвори. Отстраняват се старите неносещи слоеве.

Нанасяне

 

Ø Дюза

Налягане на пръскане

Налягане на въздуха

Разреждане

Уреди с високо налягане

1,8 – 2,0 мм

2-3 бара

макс.10%

Уреди с ниско налягане

1,8 мм

Около 0,5

бара

макс..15%

Airless

0,009–0,013

инча

180-200 бара

макс..10%

Airmix – Aircoat

0,011–0,013

инча

180-200 бара

2,0 бара

макс..10%

Изграждане на слоеве

Основа

Употреба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Дърво и дървени строителни елементи

закрито

 

Шлайфане / почистване

Capacryl Holz-

IsoGrund1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacryl PU-

 

Vorlack2 )

Capalac PU-

Gloss / PU-Satin

Стабилни дървени строителни елементи

открито

БФС нр. 18

Capacryl

Holzschutz-

Grund

Capacryl Holz-

IsoGrund1 )

Желязо, стомана

закрито

Отстраняване ръжда/почистване

Capalac Allgrund

 

открито

   Отстраняване ръжда/почистване

2 x Capalac

AllGrund

Алуминий / мед

закрито /

открито

БФС нр. 6

Capacryl

Haftprimer

Твърдо PVC

закрито /

открито

БФС нр. 22

Capacryl

Haftprimer

 

закрито /

открито

 

Шлайфане / почистване

Повредените участъци се подготвят/

грундират в зависимост от

вида на основата

Capacryl

Haftprimer

* При стабилните дървени строителни елементи, съгласно лист БФС нр. 18 се налага нанасяне на два междинни слоя (двойно нанасяне).

Върху дървени повърхности, съдържащи водоразтворими, оцветяващи материали, винаги се нанася Capacryl Holz-IsoGrund, върху чеповете се нанасят 2 слоя. 

1) Междинният слой се оцветява в същия цвят като крайния слой. При цветовете с ниска покривна способност (жълто, червено,

оранжево), се препоръчва компютъризирано оцветяване в системата ColorExpress на продукт с по-висока покривна способност от тази на крайния слой. Този цвят се различава от цвета на избрания цвят в полза на покривната способност на крайния слой. 

2) При повърхностите покрити с прахова боя, Coil-Coating и други критични основи, първо се нанася пробно боя, за да се провери сцеплението.

Разход

Около 100-120 ml/m2/слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и варират в зависимост от основата и свойствата и. Точният разход се определя с проби.

Минимална работна температура

На материала, въздуха и на основата: минимум +8 ̊ С.

Време за съхнене

При температура от 20°C и относителна влажност на въздуха от  65%

Сух на повърхността

Може да се нанася следващ слой *)

Сух в дълбочина

Часове

6-8

16-20

48

Необходимо е междинно шалйфане, напр. с абразивна кърпа.

Инструменти

Почистват се веднага след ползване, с вода и почистващи препарати.