Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория.A/e): 300 g/l (2010).Този продукт съдържа макс. 300 g/l ЛОС